Events in July 2024

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
July 1, 2024(2 events)
July 2, 2024(2 events)

6:30 pm: BINGO

6:30 pm 8:30 pm
July 2, 2024

July 3, 2024(2 events)
July 4, 2024(1 event)
July 5, 2024(1 event)
July 6, 2024(1 event)
July 7, 2024(1 event)
July 8, 2024(2 events)
July 9, 2024(2 events)

6:30 pm: BINGO

6:30 pm 8:30 pm
July 9, 2024

July 10, 2024(2 events)
July 11, 2024(1 event)
July 12, 2024(1 event)
July 13, 2024(1 event)
July 14, 2024(1 event)
July 15, 2024(1 event)
July 16, 2024(2 events)

6:30 pm: BINGO

6:30 pm 8:30 pm
July 16, 2024

July 17, 2024(2 events)
July 18, 2024(1 event)
July 19, 2024(1 event)
July 20, 2024(1 event)
July 21, 2024(1 event)
July 22, 2024(2 events)

7:00 pm: Karaoke Night!

7:00 pm 9:00 pm
July 22, 2024

July 23, 2024(2 events)

6:30 pm: BINGO

6:30 pm 8:30 pm
July 23, 2024

July 24, 2024(2 events)
July 25, 2024(1 event)
July 26, 2024(1 event)
July 27, 2024(1 event)
July 28, 2024(2 events)
July 29, 2024(1 event)
July 30, 2024(2 events)

6:30 pm: BINGO

6:30 pm 8:30 pm
July 30, 2024

July 31, 2024(2 events)
August 1, 2024(1 event)
August 2, 2024(1 event)
August 3, 2024(1 event)
August 4, 2024(1 event)

Return to calendar Print